duminică, 17 ianuarie 2010

Olimpiada de Ed. Civica la clasele III- IV

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BUZĂU
Str. Marghiloman, nr.30; Tel. 0238/721655, 716453; Fax 0238/414655
e-mail isjbz@hasdeu.bz.edu.ro


PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
An scolar 2009-2010

pentru INVATAMANTUL PRIMAR
1. Disciplinele de concurs
Olimpiada de ştiinţe socio-umane reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul ştiinţelor socio- umane. Disciplina de concurs este: educaţie civică (ciclul primar), iar tematica este reprezentata de drepturile copilului.
2. Elevii participanţi
a. La olimpiada de educaţie civică (ciclul primar), la toate etapele, elevii participă în cadrul echipajelor formate din doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a, din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare (echipajele pot fi omogene, respectiv câte doi elevi din clasa a III-a sau doi elevi din clasa a IV-a sau neomogene, respectiv un elev din clasa a III-a şi un elev din clasa a IV-a).
3. Etapele desfăşurării olimpiadei şi datele
a. Etapa pe şcoală- luna decembrie 2009 (stabilirea datei rămâne la latitudinea unităţilor şcolare şi a inspectoratelor şcolare).
b. Etapa locală (comună, oraş, sector al municipiului Bucureşti)- luna ianuarie, 2010 (stabilirea datei rămâne la latitudinea inspectoratelor şcolare).
c. Etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti- 6 martie, 2010.
d. Etapa naţională-7-11 aprilie, 2010, Piatra Neamț, jud. Neamț.

Avand in vedere ca la invatamantul primar, olimpiada de educatie civica se desfasoara in mai putine etape decat la celelalte cicluri scolare, sunteti rugati ca, pana la sfarsitul lunii februarie sa desfasurati etapa pe scoala si, cel mai bun echipaj din fiecare scoala, sa se prezinte in data de 06.03.2010, la etapa judeteana. Detalii despre aceasta etapa veti primi cu cel putin o saptamana inainte de desfasurare.

4. Realizarea subiectelor şi a baremelor
a. La etapa pe şcoală, acestea se realizează de către comisia pentru etapa pe şcoală, în acord cu tematica generală a fiecărei discipline.
b. La etapa locală, acestea se realizează de către comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei pentru etapa locală, în acord cu tematica generală a fiecărei discipline.
c. La etapa judeţeană şi naţională, acestea se realizează la nivelul Comisiei centrale (MECI), în acord cu tematica generală a fiecărei discipline.

d. Notarea lucrărilor se realizează, de regulă, prin puncte de la 0 la 100, după baremele alcătuite de comisie. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Pentru toate etapele, durata probelor este de 2 ore, pentru olimpiada de educaţie civică (cu excepţia etapei naţionale).

5. Itemi orientativi pentru realizarea subiectelor

- Educaţie civică (ciclul primar, clasele a III-a şi a IV-a):
Elaborarea unei lucrări scrise şi a unui afiş (desen, pictură, colaj) care vizează problematica drepturilor copilului. Coala utilizată pentru afiş va fi numai de format A4- bloc mic de desen.

De retinut! Pentru disciplina educaţie civică (ciclul primar), lucrarea clasată pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti se claseaza la etapa nationala. Etapa naţională a olimpiadei de educaţie civică (ciclul primar) se desfăşoară fară deplasarea elevilor. Inspectoratele şcolare judeţene/municipiul Bucureşti vor transmite prin profesorul însoţitor originalul lucrării scrise şi afişul clasate pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti. Lucrarea scrisă şi afişul vor fi înaintate secretarului Comisiei centrale, după festivitatea de deschidere a olimpiadei, în plic sigilat, cu ştampila ISJ/ISMB şi semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului de specialitate pentru ştiinţe socio-umane. Lucrările şi afişele vor fi evaluate de către Comisia centrală a olimpiadei pentru disciplina educaţie civică, care stabileşte ierarhia la nivel naţional (premii, menţiuni, clasament final). Nerespectarea integrală a condiţiilor menţionate mai sus atrage după sine neevaluarea lucrării şi afişului judeţului respectiv/municipiului Bucureşti. Profesorul însoţitor va comunica rezultatul obţinut ISJ/ISMB şi va primi pe baza semnăturii şi a B.I. eventualele diplomele pentru premiul sau menţiunea obţinută, respectiv premiul în bani acordat.
Inspector Scolar,
Profesor Veronica Trandafir

Pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a acestei olimpiade, va trimit si cateva materiale suport. Le- am aplicat in activitatea personala de la Scoala cu Cls. I- VIII ,, G. E Palade”, Buzau.


SCOALA CU CLS. I – VIII „GEORGE EMIL PALADE”, BUZAUOLPIMPIADA DE EDUCATIE CIVICA
LA CLASELE III – IV – ETAPA PE SCOALA
AN SCOLAR: …………………….


Subiecte:


1. Redactati o scurta compunere (maximum 1 pagina, coala de scris), care sa se refere la problematica drepturilor copilului. Utilizati termeni din lectiile de Educatie Civica. Dreptul copilului, la care trebuie sa va referiti, in aceasta compunere, este “Dreptul la odihna, joaca si recreere”. ( 60 puncte)

2. Realizati un desen, utilizand tehnica picturii, care sa evidentieze ideea potrivit careia toti copiii au dreptul de a se destinde, juca si recreea in mod corespunzator. (30 puncte)
Nota: a.) Ambele subiecte sunt obligatorii si trebuie sa fie rezultatul colaborarii dintre cei doi elevi care fac parte din echipaj.
b.) Toate lucrarile primesc cate 10 puncte din oficiu.SCOALA CU CLS. I – VIII „GEORGE EMIL PALADE”, BUZAU

GRILA DE CORECTARE
OLPIMPIADA DE EDUCATIE CIVICA
LA CLASELE III – IV – ETAPA PE SCOALA
AN SCOLAR:...........................
Data de desfasurare:............................................

Subiecte / Grila de corectare:
1. Redactati o scurta compunere (maximum 1 pagina, coala de scris), care sa se refere la problematica drepturilor copilului. Utilizati termeni din lectiile de Educatie Civica. Dreptul copilului, la care trebuie sa va referiti, in aceasta compunere, este “Dreptul la odihna, joaca si recreere”.
a.) respectarea partilor unei compuneri = 5 puncte;
b.) continutul de idei tine cont de sarcina enuntata in subiect = 10 puncte;
c.) ideile sunt bine ordonate si legate prin inteles = 5 puncte;
d.) este respectata problematica specifica acestui drept al copilului = 20 puncte;
e.) sunt utilizati termeni civici potriviti = 5 puncte;
f.) se evidentiaza un grad sporit de originalitate = 10 puncte;
g.) se respecta reguli ortografice, caligrafice si de punctuatie (scriere corecta si ingrijita, asezare corecta a textului in pagina) = 5 puncte.
Total = 60 puncte
2. Realizati un desen, utilizand tehnica picturii, care sa evidentieze ideea potrivit careia toti copiii au dreptul de a se destinde, juca si recreea in mod corespunzator.
a.) este respectata problematica specifica acestui drept al copilului = 15 puncte;
b.) se evidentiaza un grad sporit de originalitate = 10 puncte;
c.) tehnica picturii este aplicata corect = 5 puncte.
Total = 30 puncte
3. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Total general: 100 puncte


Atentie: Punctajul se transpune in note! Se califica lucrare / ile care are / au punctaj cuprins intre 95 si 100 puncte / punctajul cel mai mare!

SCOALA CU CLS. I – VIII „GEORGE EMIL PALADE”, BUZAU


PROCES VERBAL
incheiat azi, ..............., in cadrul sedintei comisiei invatatorilor de la clasele a III a si a IVa, de stabilire a subiectelor pentru Olimpiada de Educatie Civica de la clasele a III a – a IV a / etapa pe scoala, din anul scolar...................., ce se va desfasura maine, ....................., intre orele 9,00 si 11,00.
Fiecare invatator a propus cate o varianta de subiecte, respectandu-se problematica privind drepturile copilului. S- au analizat aceste propuneri, raportandu-se permanent la posibilitatile intelectuale ale colectivelor de elevi de clasele a III a – a IV a, din aceasta scoala.
A fost selectata varianta urmatoare:
Subiecte:
1. Redactati o scurta compunere (maximum 1 pagina, coala de scris), care sa se refere la problematica drepturilor copilului. Utilizati termeni din lectiile de Educatie Civica. Dreptul copilului, la care trebuie sa va referiti, in aceasta compunere, este “Dreptul la odihna, joaca si recreere”. ( 60 puncte)

2. Realizati un desen, utilizand tehnica picturii, care sa evidentieze ideea potrivit careia toti copiii au dreptul de a se destinde, juca si recreea in mod corespunzator. (30 puncte)
Nota: a.) Ambele subiecte sunt obligatorii si trebuie sa fie rezultatul colaborarii dintre cei doi elevi care fac parte din echipaj.
b.) Toate lucrarile primesc cate 10 puncte din oficiu.
A fost stabilita si urmatoarea grila de corectare:
Subiectul 1:
a.) respectarea partilor unei compuneri = 5 puncte;
b.) continutul de idei tine cont de sarcina enuntata in subiect = 10 puncte;
c.) ideile sunt bine ordonate si legate prin inteles = 5 puncte;
d.) este respectata problematica specifica acestui drept al copilului = 20 puncte;
e.) sunt utilizati termeni civici potriviti = 5 puncte;
f.) se evidentiaza un grad sporit de originalitate = 10 puncte;
g.) se respecta reguli ortografice, caligrafice si de punctuatie (scriere corecta si ingrijita, asezare corecta a textului in pagina) = 5 puncte.
Total = 60 puncte


Subiectul 2:
a. este respectata problematica specifica acestui drept al copilului = 15 puncte;
b. se evidentiaza un grad sporit de originalitate = 10 puncte;
c. tehnica picturii este aplicata corect = 5 puncte.
Total = 30 puncte
3. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Total general: 100 puncte

Atentie: Punctajul se transpune in note! Se califica lucrare / ile care are / au punctaj cuprins intre 95 si 100 puncte / punctajul cel mai mare!
Comisia de evaluare a lucrarilor va fi formata din invatatori de la clasele I – II.
Drept pentru care am redactat prezentul proces verbal,

Organizator pe scoala,
Prof. Veronica Stanciu, institutor clasa a IV a F


Participanti: Comisia de Evaluare:
Presedinte:Director,
Clasa a IV a: profesor Menelas Dragostin
1. Nae Elena invatator Jalba Doina- Luiza
2. Lazareanu Tecla invatator Mania-Jitaru Gherghina
3. Tudorancea Valerica Monitorizare:
4. Constantinescu Elena – Tena Consilier Educativ
5. Dascalu Georgeta profesor Vladescu Elena
6. Stanciu Veronica
7. Andrei EmilClasa a III a:
1. State Maria
2. Taifas Pompilia
3. Drenea Georgeta
4. Popescu Didina
5. Ceausu


SCOALA CU CLS. I – VIII „GEORGE EMIL PALADE”,
BUZAUTABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICATI LA
OLPIMPIADA DE EDUCATIE CIVICA
LA CLASELE III – IV – ETAPA PE JUDET

AN SCOLAR: 2006 / 2007


Nr. crt. Numele si prenumele Clasa Invatator/ Profesor/Institutor Nota
I. 1. Cậrnici Alin a IV a F Stanciu Veronica 10

2. Stanciu Gabriela a III a D State Maria


Director,
Prof. Menelas Dragostin


Organizator,
Prof. Veronica Stanciu

Un astfel de tabel va rog sa ajunga la ISJ, Buzau, inainte cu cel putin o saptamana de data de 06.03.2010. Sa fie semnat si stampilat de directorul unitatii scolare.

Inspector Scolar,
Profesor Veronica Trandafir

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire